استاندار: نرخ بیکاری در خراسان شمالی کاهش یافت

بجنورد- ایرنا- استاندار خراسان شمالی گفت: نرخ بیکاری در این استان از 11.1 درصد در تابستان سال 94 به 9.7 درصد در تابستان سال جاری کاهش یافته است.

استاندار: نرخ بیکاری در خراسان شمالی کاهش یافت