تقاهمنامه نظارت بر توزیع آب کشاورزی در حوضه آبریز زاینده رود بین استانداران اصفهان و چهارمحال بختیاری امضا شد

جمعه ۰۳ دی ۱۳۹۵
تقاهمنامه نظارت بر توزیع آب کشاورزی در حوضه آبریز زاینده رود بین استانداران اصفهان و چهارمحال بختیاری امضا شد

اصفهان - ایرنا - تفاهمنامه نظارت و کنترل بر توزیع آب کشاورزی در حوضه آبریز زاینده زاینده بین استانداران اصفهان و چهارمحال بختیاری امضا شد و مراحل اجرایی آن به تصویب نهایی رسید.

اصفهان - ایرنا - تفاهمنامه نظارت و کنترل بر توزیع آب کشاورزی در حوضه آبریز زاینده زاینده بین استانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری امضا شد و مراحل اجرایی آن به تصویب نهایی رسید. به گزارش ایرنا این سند آبی برای اولین بار پنجشنبه شب در نشستی با حضور رسول زرگرپور استانداران اصفهان و قاسم سلیمانی دشتکی استاندار چهارمحال و بختیاری، نمایندگان کشاورزان و مدیران آب منطقه ای دو استان یاد شده در استانداری اصفهان امضا شد و پس از جمع بندی پیشنهادها، شیوه نامه اجرایی کمیته یاد شده مشخص و به تصویب رسید.
بر این اساس، نمایندگان صنف کشاورزان دو استان باید در راستای نظارت و پیگیری بر نصب ابزارهای هوشمند برای اندازه گیری در نقاط مجاز برداشت آب، جلوگیری از برداشت های مازاد بر مجوز، جلوگیری از تخصیص برداشت های غیرمجاز، رصد مداوم کیفیت آب و ساماندهی رودخانه زاینده رود اقدام های لازم را انجام دهند.
به گزارش روابط روابط عمومی استانداری اصفهان، این تصمیم در راستای مصوبات شورای هماهنگی مدیریت پیوسته حوضه آبریز زاینده رود و استفاده از ظرفیت های مردمی در مدیریت کنترل و نظارت بر توزیع آب بخش کشاورزی این حوضه اتخاذ شد.
رسول زرگر پور استاندار اصفهان در این نشست با بیان اینکه برای ساماندهی، نظارت و کنترل توزیع آب بخش کشاورزی حوضه آبریز زاینده رود، دو تفاهمنامه با کشاورزان و آب منطقه ای استان های اصفهان و چهار محال و بختیاری به امضا رسیده است، گفت: این تفاهمنامه ها در راستای نظارت بر برداشت ها و همچنین ساماندهی حوضه آبریززاینده رود است زیرا معتقدیم اگر این اقدام ها توسط کشاورزان انجام شود نتایج بهتری خواهد داشت.
رسول زرگرپور افزود: گرچه ممکن است نقطه نظرات اصلاحی هم در این خصوص وجود داشته باشد ولی مهم این است که عملیات اجرایی این تفاهمنامه آغاز و در جریان عملیات اجرایی اصلاحات مورد نیاز انجام می شود.
وی با بیان اینکه ماهیت این اقدام از جزئیات تفاهمنامه مهمتر است، اضافه کرد: تفاهمی که بین دو استان ایجاد شده مهم و موثر است و در پیشبرد برنامه ها نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست با بیان اینکه مدیریت استان اصفهان و چهار محال و بختیاری با دو دغدغه عمده روبرو هستند، اظهارکرد: یکی از دغدغه ها این است که استان چهار محال و بختیاری متهم به مصرف مازاد آب در بالادست است و از طرف دیگر به دلیل کمبود آب، کشاورزان دو استان با مشکلاتی روبرو هستند که مدیریت دو استان را تحت فشار قرار داده است.
قاسم سلیمانی دشتکی با بیان اینکه مدیریت استان چهار محال و بختیاری بر نصب شمارشگر ( کنتور ) هوشمند بسیار مُصِر است، گفت: این امر در کنترل برداشت های مازاد و غیرمجاز اهمیت بالایی دارد.
وی با بیان اینکه قرارداد خرید و نصب شمارشگرهای ( کنتورها ) هوشمندبه امضا رسیده است ، افزود: امیدواریم ظرف 6 ماه آینده نصب شمارشگرهای هوشمند عملیاتی و برداشت های مازاد قطع شود.
استاندار چهارمحال بختیاری اظهار امیدواری کرد: با راهکارهایی که استاندار اصفهان در خصوص واگذاری نظارت بر برداشت ها و ساماندهی حوضه آبریز زاینده رود به کشاورزان پیش بینی کرده است شاهد سرعت در ساماندهی مسائل حوضه آبریز زاینده رود باشیم.
سلیمانی در پایان گفت: مدیریت استان چهارمحال بختیاری بطور ویژه و با قدرت از این تفاهمنامه حمایت می کند.
خاطرنشان می شود، استانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری 17 مهر امسال در خصوص نحوه نظارت و کنترل بر توزیع آب کشاورزی در حوضه آبریز زاینده رود تفاهمنامه امضا کردند.
این تفاهمنامه با مشارکت تشکل های صنفی کشاورزی بین قاسم سلیمانی دشتکی استاندار چهارمحال و بختیاری و رسول زرگرپور استاندار اصفهان امضا شد.
در این تفاهمنامه برای چگونگی مدیریت، کنترل و نظارت بر توزیع آب بخش کشاورزی در حوضه آبریز زاینده رود تصمیم گیری شد.
زاینده رود به عنوان رود تمدن ساز و بزرگترین جریان دائمی آب منطقه مرکزی ایران از رشته کوه های زردکوه بختیاری در چهارمحال و بختیاری و کوه های غرب اصفهان واقع در شهرستان های فریدن و فریدونشهر سرچشمه می گیرد که در سال های اخیر به دلیل کاهش ریزش های جوی، افزایش برداشت، بارگذاری های غیراصولی و معضلات مدیریتی با چالش کمبود آب و خشکسالی روبرو شده و در سال های اخیر خشکی بی سابقه ای را تجربه کرده است.
طرح 9 ماده ای احیای حوضه آبریز زاینده رود با هدف هماهنگی و اعمال مدیریت واحد بر این حوضه آبریز در موضوعات منابع، مصارف و حقابه ها در سال 93 به تصویب شورای عالی آب کشور رسید که در حال پیگیری است و امضای این تفاهمنامه به اجرای آن کمک خواهد کرد.
2093 ** 1339 / خبرنگار : اصغر دواتگر**** انتشار: سلطانمرادی
تقاهمنامه نظارت بر توزیع آب کشاورزی در حوضه آبریز زاینده رود بین استانداران اصفهان و چهارمحال بختیاری امضا شد