آموزش های مهارتی مسیری امن برای دستیابی به خودکفایی کشور است

سنندج- ایرنا- مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان آموزش های مهارتی را مسیری امن برای دستیابی به خودکفایی کشور دانست و گفت: لازمه این امر فراگیر کردن و توسعه آموزش های مهارتی و ایجاد شرایط لازم جهت بهره مندی همه اقشار جامعه از این آموزش هاست.

آموزش های مهارتی مسیری امن برای دستیابی به خودکفایی کشور است