زیرساخت های لازم برای بهره مندی جامعه معلول از امکانات فراهم شود

یکشنبه ۰۵ دی ۱۳۹۵
زیرساخت های لازم برای بهره مندی جامعه معلول از امکانات فراهم شود

یاسوج- ایرنا- معاون فرماندار کهگیلویه گفت: نهادهای ذی ربط باید با فراهم کردن زیرساخت های لازم شرایط بهره مندی جامعه معلول از امکانات مورد نیاز را فراهم کنند.

یاسوج- ایرنا- معاون فرماندار کهگیلویه گفت: همه دستگاهها باید با فراهم کردن زیرساخت های لازم شرایط بهره مندی معلولان از امکانات مورد نیاز را فراهم کنند. به گزارش ایرنا، اسلام خسروی مقدم روز یکشنبه در نشست کمیته مناسب سازی محیط شهری و اماکن عمومی با انتقاد از عملکرد بعضی از نهادها بخصوص بانکها در عدم ساماندهی اماکن اظهار داشت: نیاز است مسئولان نسبت به ایجاد رمپ و بهسازی محیط ادارت نسبت به استفاده معلولان شهرستان از امکانات، اقدامات لازم را انجام دهند.
وی ارتقای سطح زندگی برای استفاده معلولان را وظیفه مسئولان دانست و بیان کرد: خدمت به جامعه معلول یک توفیق الهی است.
خسروی مقدم با اشاره به عملکرد ضعیف شهرداری در ساماندهی معابر برای استفاده معلولان اظهار کرد: باید شهردای نسبت به احداث اماکن عمومی جدید از حقوق معلولان دفاع کند.
شهرستان 132 هزار نفری کهگیلویه یکهزار و 517 معلول دارد که از این تعداد 530 معلول جسمی حرکتی هستند.
زیرساخت های لازم برای بهره مندی جامعه معلول از امکانات فراهم شود
jkkjkjkjkj