«کمدی انسانی» با ساخت جلوه‌های ویژه آماده نمایش می‌شود

تهران- ایرنا- «کمدی انسانی» تازه ترین فیلم محمدهادی کریمی آخرین مراحل ساخت جلوه های ویژه رایانه ای را می گذراند تا نسخه ای کامل از آن آماده نمایش شود.

«کمدی انسانی» با ساخت جلوه‌های ویژه آماده نمایش می‌شود