انتشار منشور حقوق شهروندی نشانگر عزم رییس جمهور بر رعایت حقوق شهروندان است

سه شنبه ۰۷ دی ۱۳۹۵
انتشار منشور حقوق شهروندی نشانگر عزم رییس جمهور بر رعایت حقوق شهروندان است

کرمانشاه- ایرنا- یک استاد دانشگاه گفت: انتشار منشور حقوق شهروندی از یک سو خود می تواند نشانگر عزم رییس جمهور و مسوول اجرای قانون اساسی بر رعایت این حقوق و لزوم احترام ماموران دولتی به رعایت آن حقوق باشد و از سوی دیگر، به نظر می رسد برخی مفاهیم حقوقی در این منشور مورد استفاده قرار گرفته که قبلا در نظام حقوق اساسی و عادی ما وجود نداشت.

کرمانشاه- ایرنا- یک استاد دانشگاه گفت: انتشار منشور حقوق شهروندی از یک سو خود می تواند نشانگر عزم رییس جمهور و مسوول اجرای قانون اساسی بر رعایت این حقوق و لزوم احترام ماموران دولتی به رعایت آن حقوق باشد و از سوی دیگر، به نظر می رسد برخی مفاهیم حقوقی در این منشور مورد استفاده قرار گرفته که قبلا در نظام حقوق اساسی و عادی ما وجود نداشت. دکتر ستار عزیزی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مفاهیمی همچون 'حق مشارکت در حیات فرهنگی'، 'حق هویت فرهنگی'، 'حق صلح و نفی خشونت و تنفر'، 'حق ارتباط در سطح ملی و بین المللی'، 'حق برخورداری شهروندان از حمایت دیپلماتیک دولت جمهوری اسلامی ایران' و ..... مفاهیمی هستند که قبلا به آنها در نظام حقوقی ما به صورت مشخص اشاره نشده بود.
وی اضافه کرد: همچنین مضاف بر اینکه در ماده 67 همین منشور بر ضرورت ارتقا و توسعه نظام حقوقی کشور در زمینه حفظ حقوق شهروندی تاکید شده و دولت خود را موظف به تدوین لوایح لازم در این ارتباط دانسته، بنابراین می توان گفت که منشور حقوق شهروندی، گامی نو در جهت توسعه قواعد حقوق ملی ما در ارتباط با حقوق شهروندی است.
این حقوقدان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بخشی از مفاد حقوق شهروندی در قانون اساسی نیز آمده، گفت: بخش قابل توجهی از حقوق مندرج در این منشور در واقع بازتاب و بیان مکرر حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسی و قوانین عادی کشورمان می باشد اما به نظر می رسد که انتشار این منشور، امری خالی از فایده و اثر نیست.
این استاد حقوق دانشگاه در ادامه سخنان خود همچنین آگاهی بخشی به جامعه را مهمترین اثر انتشار منشور حقوق شهروندی دانست و افزود: انتشار منشور حقوق شهروندی را به عنوان یک حقوقدان و معلم دانشگاه که همواره دغدغه ترویج قوانین و مقررات و حقوق در جامعه را داشته است، بسیار خوشحال کننده و مثبت می دانم.
وی افزود: تردیدی نیست که موثرترین شیوه در تضمین حقوق شهروندی آن است که شهروندان از حقوق خویش آگاهی یابند و حقوق خود را مطالبه نمایند.
وی با بیان اینکه ظرفیت سازی و ارتقای فرهنگ عمومی می تواند از ثمرات مهم تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی باشد، گفت: حقوق مندرج در این منشور باید به صورت گسترده و وسیع در عرصه حقیقی و مجازی مطرح شود و نخبگان جامعه نیز در تبیین این حقوق در میان شهروندان تلاش کنند.
وی در مورد ضمانت اجرایی این منشور نیز گفت: اصولا در نظام حقوقی کشورمان، نقض حقوق اساسی مردم، جرم انگاری شده است و ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوّب 75/3/2 چنین مقرر می دارد: 'هر یک از مقامات و مأموران دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی‌ محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.'
این استاد حقوق دانشگاه در ادامه گفت: اما ضمانت اجرای خاص رعایت حقوق مندرج در منشور حقوق شهروندی را می توان در محورهای ذیل طبقه بندی کرد؛
الف: در درجه اول، رییس جمهور، قوه تحت مدیریت مستقیم خود یعتی قوه مجریه را موظف به اجرای حقوق شهروندی کرده و تمام وزرا، مدیران و کارکنان وزارتخانه ها را ملزم به اجرای مقررات این منشور در رفتار با شهروندان نموده است.
وی اظهار کرد: طبیعتا با توجه به وسعت دامنه فعالیت های این قوه، بیشترین تعاملات مردم با قوه مجریه خواهد بود، نظر به تعهد رییس جمهوری به رعایت این منشور، طبیعتا او می تواند خاطیان در قوه مجریه را برکنار نماید و به همکاری آنان با قوه مجریه خاتمه دهد.
ب: رییس جمهور در مقام مسوول اجرای قانون اساسی ( مطابق اصل 113 ) می تواند به سایر قوا در خصوص نقض حقوق مندرج در این منشور که بیانگر و مفسر حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسی ( حقوق ملت ) است، تذکر دهد.
ج : آگاهی بخشی و توانمند سازی و ایجاد حس مسوولیت پذیری در میان شهروندان نیز می تواند به عنوان یک زمینه قوی جهت تضمین اجرای حقوق شهروندی در عرصه های درونی و برونی عمل نماید.
منشور حقوق شهروندی با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین 'برنامه و خط مشی دولت' ، موضوع اصل ١٣٤ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.
این منشور در روز دوشنبه بیست و نهم آذر ١٣٩٥ در همایش 'قانون اساسی و حقوق ملت' با حضور رئیس جمهوری و حقوقدانان و وکلا رونمایی شد.
انتشار منشور حقوق شهروندی نشانگر عزم رییس جمهور بر رعایت حقوق شهروندان است