Home

هند تحقیقات برای تولید نسل جدید موشک اتمی آگنی 6 را آغاز کرد

دهلی نو-ایرنا- هند پس از آزمایش موفقیت آمیز موشک قاره پیمای آگنی پنج در روز گذشته ، تحقیقات برای تولید نسل جدید این موشک ها با قابلیت حمل چندین کلاهک هسته ای را آغاز کرد.

هند تحقیقات برای تولید نسل جدید موشک اتمی آگنی 6 را آغاز کرد