مرکز سرمایه گذاری یزد کانون توجه فعالان اقتصادی، مسئولان و سرمایه گذاران

یزد - ایرنا - همزمان با آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید به منظور بهره گیری از سرمایه گذاری های خارجی و سرعت یافتن روند سرمایه گذاری و معرفی قابلیتهای یزد ایجاد مرکز خدمات سرمایه گذاری در دستور کار قرار گرفت که امروز به کانون توجه فعالان اقتصادی، مسئولان و سرمایه گذاران تبدیل شده است .

مرکز سرمایه گذاری یزد کانون توجه فعالان اقتصادی، مسئولان و سرمایه گذاران