نگاه هفته نامه پگاه به طرح راه آهن چهارمحال و بختیاری

چهارشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۵
نگاه هفته نامه پگاه به طرح راه آهن چهارمحال و بختیاری

هفته نامه پگاه در شماره 17 این نشریه در مطلبی با عنوان هزار وعده خوبان یکی وفا نکند به قلم جوادکیانی بر تسریع در اجرای طرح راه آهن چهارمحال و بختیاری تاکید کرده است.

هفته نامه پگاه در شماره 17 این نشریه در مطلبی با عنوان هزار وعده خوبان یکی وفا نکند به قلم جوادکیانی بر تسریع در اجرای طرح راه آهن چهارمحال و بختیاری تاکید کرده است. احداث پروژه خط ریلی بام ایران برای متصل کردن استانهای تهران و اصفهان از طریق چهارمحال و بختیاری به جنوب کشور یکی از طرح های حیاتی استان کمتر برخوردار چهارمحال و بختیاری است.
خط ریلی چهارمحال و بختیاری در حدود 40 سال پیش مطرح و مطالعات مقدماتی آن انجام شده است و همواره یکی از دغدغه ها و مطالبات مردم استان از مسئولان بوده است.
با این وجود در خصوص چگونگی پیشرفت اجرایی این طرح اظهارات متناقضی وجود دارد که باعث سردرگمی مردم استان شده است.
انتظار 40 ساله شنیدن صدای سوت قطار در استان تنها با همت مضاعف قابل تحقق است که امید می رود قاسم سلیمانی بتواند در مدت باقی مانده اقدام شایسته ای برای تحقق این رویای دیرینه انجام دهد.
اعتیاد بلای خانمان سوز، زنان خاکستری!، آفت های یک تمدن بزرگ و برفاب در مدار سینوسی اظهارنظرها از دیگر مطالب تولیدی این شماره هفته نامه پگاه است.
7363/6021
از: ایرنا
نگاه هفته نامه پگاه به طرح راه آهن چهارمحال و بختیاری