بیش از 30 کیلوگرم مواد مخدردراستان اردبیل کشف و ضبط شد

اردبیل- ایرنا- ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل در چند روز اخیر بیش از 30 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را در این استان از قاچاقچیان مواد مخدر کشف کردند.

بیش از 30 کیلوگرم مواد مخدردراستان اردبیل کشف و ضبط شد