تاکید فرماندار مرند بر احصای فرصت های سرمایه گذاری شهرستان

تبریز- ایرنا- فرماندار شهرستان ویژه مرند بر احصای فرصت های سرمایه گذاری و طرح های سرمایه گذاری بر مبنای دانش بنیان شهرستان مرند تاکید کرد.

تاکید فرماندار مرند بر احصای فرصت های سرمایه گذاری شهرستان