چهاردهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون خانگی در اصفهان گشایش یافت

چهارشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۵
چهاردهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون خانگی در اصفهان گشایش یافت

اصفهان- ایرنا- چهاردهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون خانگی، عصر چهارشنبه در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان گشایش یافت.

اصفهان- ایرنا- چهاردهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون خانگی، عصر چهارشنبه در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان گشایش یافت. به گزارش ایرنا، این نمایشگاه در فضایی به مساحت 9 هزار مترمربع به مدت چهار روز تا یازدهم دی ماه دایر است.
120 مشارکت کننده از استان های اصفهان، تهران، فارس، قم، آذربایجان شرقی و همدان در این نمایشگاه، محصول های خود را در زمینه های مبلمان خانگی(راحتی، کلاسیک و مُدرن)، سرویس خواب و سرویس نهار خوری، پارچه و کاور مبل و خدمات وابسته ارائه کرده اند.
رویکرد نمایشگاه امسال، کیفی سازی هرچه بیشتر مشارکت کنندگان، محصول ها و خدمت های ارایه شده نسبت به دوره های گذشته است.
ساعت بازدید از نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون خانگی، 15 تا 22:30 است.
سیزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان دی پارسال در اصفهان برگزار شد.
ت/3011/6027 خبرنگار: آسیه معینی* انتشار: شکراللهی
چهاردهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون خانگی در اصفهان گشایش یافت