Home

محمود واعظی وارد نخجوان شد

باکو- ایرنا- محمود واعظی رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، روز پنجشنبه در راس یک هیات اقتصادی برای ادامه یازدهمین جلسه این کمیسیون و همایش اقتصادی محافل کاری دو کشور وارد نخجوان شد.