اختصاص 600 میلیون ریال برای مبارزه با بیماری سالک در بافق

یزد- ایرنا- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: 600 میلیون ریال از سوی فرمانداری بافق برای مبارزه با ناقل بیماری سالک در این شهرستان اختصاص یافته است.

اختصاص 600 میلیون ریال برای مبارزه با بیماری سالک در بافق