Home

تسهیلات ویژه اجرای طرح‌های کشاورزی با سود 12 و نیم درصد به کرمانشاه اختصاص یافت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه تسهیلات ویژه برای اجرای طرح‌های بخش کشاورزی به استان اختصاص یافته گفت: این تسهیلات با سود ارزان قیمت و با سود 12و نیم درصد به متقاضیان طرحهای کشاورزی پرداخت می‌شود.