Home

خودشیفتگان و حرکت در مدار صفر

تهران - ایرنا - معمولا خودش را بهتر از دیگران می داند وقتی کوچکترین انتقادی می کنی برآشفته می شود؛ همکارانش را با این رفتار و حرف‌هایش کلافه می کند چون مدعی است از همه بهتر بوده و هیج ایرادی ندارد.

خودشیفتگان و حرکت در مدار صفر