Home

افزایش سهم نیروگاه های تجدیدپذیر در برنامه ششم/دولت موظف به ایجاد قطب منطقه ای برق شد

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب مواد دیگری از لایحه برنامه ششم توسعه دولت را موظف به ایجاد قطب منطقه ای برق و افزایش سهم نیروگاه های تجدیدپذیر در برنامه ششم کردند.

افزایش سهم نیروگاه های تجدیدپذیر در برنامه ششم/دولت موظف به ایجاد قطب منطقه ای برق شد