Home

انفجار بمب تایمری در ایتالیا یک مجروح گرفت

رم - ایرنا - یک مامور پلیس بر اثر انفجار یک بمب تایمری در شهر فلورانس در شمال ایتالیا مجروح شد.

انفجار بمب تایمری در ایتالیا یک مجروح گرفت