همکاری کلیه دستگاه های اجرایی برای کاهش آسیب های اجتماعی ضروری است

آران و بیدگل، کاشان - ایرنا - معاون فرماندار آران و بیدگل بر لزوم همکاری و هم افزایی بیشتر دستگاه های اجرایی این شهرستان جهت کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد.

همکاری کلیه دستگاه های اجرایی برای کاهش آسیب های اجتماعی ضروری است