Home

برنامه هایی که روز دوشنبه در یزد خبری می شود

یزد - ایرنا - آغاز طرح توزیع شیر رایگان در مدارس از مهمترین رویدادهای خبری روز دوشنبه در استان یزد است.