برنامه هایی که روز دوشنبه در یزد خبری می شود

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵
برنامه هایی که روز دوشنبه در یزد خبری می شود

یزد - ایرنا - آغاز طرح توزیع شیر رایگان در مدارس از مهمترین رویدادهای خبری روز دوشنبه در استان یزد است.

یزد - ایرنا - آغاز طرح توزیع شیر رایگان در مدارس و نشست مشترک کارگروه ارتقای اجتماعی، فرهنگی از مهمترین رویدادهای خبری روز دوشنبه در استان یزد است. طرح توزیع شیر رایگان در مدارس امروز طی مراسمی در دبستان دخترانه بستانی یزد آغاز می شود.
نشست مشترک کارگروه ارتقای اجتماعی، فرهنگی و سلامت ستاد باز افرینی شهری پایدار استان و ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت ساماندهی اسیب های اجتماعی در محل فرمانداری میبد از دیگر رویدادهای خبری استان است.
دستگاه های اجرایی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و عمومی می توانند برنامه های خبری روزانه خود را روز قبل از طریق شماره تلفن 36268444 و 36268445 به خبرنگاران ایرنا در مرکز استان اطلاع دهند.
همچنین تلفکس 36268446 آماده دریافت برنامه های خبری دستگاه های اجرایی است.
2088/6197 خبرنگار: کبری دانشی دهج ** انتشار: محمدحسین فلاح تفتی
برنامه هایی که روز دوشنبه در یزد خبری می شود