Home

چند خبر کوتاه از کشتی ایران و جهان

تهران - ایرنا - حضور تیم منتخب کشتی آزاد مازندران در جام یاریگین در روسیه، درخواست دو استان برای میزبانی رقابت های جام جهانی کشتی آزاد ٢٠١٧ و برگزاری رقابت های کشتی سربازان نیروهای مسلح از جمله خبرهای مهم این رشته ورزشی است.