بیمه سلامت تحفه دولت در راستای تحقق حقوق شهروندی است

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵
بیمه سلامت تحفه دولت در راستای تحقق حقوق شهروندی است

بجنورد- ایرنا- مدیرکل بیمه سلامت خراسان شمالی با بیان اینکه برخورداری از بیمه های درمانی حق مردم است گفت: دولت یازدهم با ایجاد شرایط مناسب برای بهره مندی تمام افراد از این بیمه تلاش دارد تا احقاق حقوق شهروندی میسر شود.

بجنورد- ایرنا- مدیرکل بیمه سلامت خراسان شمالی با بیان اینکه برخورداری از بیمه های درمانی حق مردم است گفت: دولت یازدهم با ایجاد شرایط مناسب برای بهره مندی تمام افراد از این بیمه تلاش دارد تا احقاق حقوق شهروندی میسر شود. محسن رعنایی دوشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی بجنورد اظهار داشت: دولت در اجرای طرح تحول سلامت تلاش داشته است تا هزینه های درمان را بر دوش بکشد و مردم کمترین هزینه های درمان را متحمل شوند.
وی افزود: تلاش داریم تا فردی بدون بیمه درمانی در استان نباشد و تمام افراد در روستاها و شهرها زیر پوشش خدمات یکی از بیمه ها قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه طرح تحول نظام سلامت، هزینه هایی را بر دوش دولت گذاشت گفت: هزینه های درمان بخش درمان در کشور و استان با اجرای طرح تحول نظام سلامت چند برابر شده است.
مدیرکل بیمه سلامت خراسان شمالی در بخش دیگر سخنان خود درباره پرداخت مطالبات بخش درمان در استان گفت: دولت برای پرداخت این مطالبات نسبت به فروش هشت هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی مبادرت کرده است که امید می رود بخش زیادی از مشکلات در این زمینه حل شود.
رعنایی اظهار داشت: امسال تامین اعتبار برای پرداخت مطالبات بخش درمان با تاخیر انجام شد اما در بودجه سال 96، اعتبار خوبی برای بیمه سلامت دیده شده است که امید می رود این مشکلات در سال آتی کمتر باشد.
به گفته وی بیمه سلامت خراسان شمالی به طور متوسط ماهانه 100 میلیارد ریال برای بخش درمان هزینه می کند.
رییس خبرگزاری ایرنا در خراسان شمالی نیز در این نشست، استقبال مدیران از حضور در رسانه ها را نشان از تلاش برای ایجاد تحول عنوان کرد و گفت: متاسفانه برخی از مدیران از رسانه ها فراری هستند و این نشان از ضعف آنان است.
علی اصغر افتاده با بیان اینکه خدمات دولت در بخش بیمه و اجرای طرح تحول نظام سلامت بسیاری از مشکلات بخش درمان را کاهش داده است اظهار داشت: برای کاهش مشکلات در بخش درمان و کاهش هزینه های درمان، انتظار می رود برنامه های پیشگیری نیز مورد توجه قرار گیرند.
وی تاکید کرد: اجرای برنامه های پیشگیری سبب می شود تا هزینه های کمتری برای درمان بر دولت تحمیل شود این در حالی است که به نظر می رسد تا کنون به حوزه پیشگیری توجه لازم و شایسته مبذول نشده است.
اکنون بیش از 700 هزار نفر از جمعیت 940 هزار نفری خراسان شمالی زیر پوشش خدمات بیمه سلامت هستند.
بیمه سلامت تحفه دولت در راستای تحقق حقوق شهروندی است