راننده کامیون براثر استنشاق گازمونوکسیدکربن جان باخت

زنجان - ایرنا - راننده یک دستگاه کامیون کمپرسی 6چرخ در شهر دندی از توابع استان زنجان به دلیل استفاده از گاز پیک نیک و استنشاق گاز مونوکسیدکربن در دام قاتل خاموش گرفتار شد.

راننده کامیون براثر استنشاق گازمونوکسیدکربن جان باخت