سامان کاشی بروجرد 140میلیارد ریال به تامین اجتماعی بدهکار است

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵
سامان کاشی بروجرد 140میلیارد ریال به تامین اجتماعی بدهکار است

بروجرد - ایرنا - رئیس شعبه تامین اجتماعی بروجرد گفت: کارخانه سامان کاشی بروجرد 140میلیارد ریال بابت حق بیمه به این سازمان بدهکار است.

بروجرد - ایرنا - رئیس شعبه تامین اجتماعی بروجرد گفت: کارخانه سامان کاشی بروجرد 140میلیارد ریال بابت حق بیمه به این سازمان بدهکار است. قدرت سعادتی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارکرد: بدهی این واحد صنعتی به تامین اجتماعی بروجرد از سال 85 تاکنون بوده که در پنج سال اخیراین میزان بدهی به دلیل عدم پرداخت مشمول جریمه نیز شده است.
وی با اشاره به تجمع کارگران سامان کاشی درمقابل این اداره در روزهای اخیر افزود: حدود 140 کارگر سامان کاشی تحت پوشش این سازمان هستند که از حدود یکسال پیش حق بیمه آنها پرداخت نشده است.
رئیس شعبه تامین اجتماعی بروجرد بیان کرد: در این راستا کارفرما باید نسبت به پرداخت بدهی تامین اجتماعی اقدام وتعهد خود را در مقابل کارگران عملی نماید.
سعادتی ادامه داد: شهرداری بروجرد نیز با 320میلیارد ریال بدهی اولین بدهکار تامین اجتماعی است که تاخیردر پرداخت این بدهی ها درکنار دیگر بدهکاران موجب بروز مشکلاتی برای این سازمان در شهرستان شده است.
وی اضافه کرد: درسال جاری به دلیل تعطیلی برخی از واحدهای صنعتی بروجرد تعداد بیمه بیکاران افزایش یافته و این امرموجب شده تا تامین اجتماعی به جای اینکه دریافت کننده باشد ازمحل ذخیره صندوق پرداخت کننده شود.
رئیس شعبه تامین اجتماعی بروجرد یادآور شد: تعداد پرونده های بیمه بیکاری این شهرستان سال گذشته 200 مورد بوده که امسال تعداد آنها به یک هزارو 200 پرونده افزایش یافته است.
وی مجموع بیمه شده های اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی دربروجرد را 44هزار تن عنوان کرد و گفت: حدود 150 هزار تن ازجمعیت این شهرستان از خدمات بیمه ای این سازمان استفاده می کنند.
وی افزود: ازمجموع این تعداد بیمه شده 14 هزار تن مستمری بگیر بوده که ماهانه 150میلیارد ریال در قالب مستمری، بیمه بیکاری، و سایر هزینه به آنها پرداخت می شود.
سامان کاشی بروجرد 140میلیارد ریال به تامین اجتماعی بدهکار است