کمیته پنج نفره، 28 دی را به عنوان زمان جاری شدن آب زاینده رود پیشنهاد داد

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵
کمیته پنج نفره، 28 دی را به عنوان زمان جاری شدن  آب زاینده رود پیشنهاد داد

اصفهان - ایرنا - مدیر صنف کشاورزان استان اصفهان گفت: کمیته پنج نفره ، 28 دی ماه جاری را به عنوان زمان رهاسازی و جاری شدن آب در زاینده رود برای انجام کشت پائیزه دوم به شورای هماهنگی زاینده رود پیشنهاد داد.

اصفهان - ایرنا - مدیر صنف کشاورزان استان اصفهان گفت: کمیته پنج نفره ، 28 دی ماه را به عنوان زمان رهاسازی آب در زاینده رود برای کشت پائیزه دوم به شورای هماهنگی زاینده رود پیشنهاد داد. به گزارش ایرنا کمیته پنج نفره تصمیم گیر برای استفاده بهره برداران از آب زاینده رود، متشکل از مدیر عامل آب منطقه ای استان، نماینده استاندار، فرماندار اصفهان، نماینده کشاورزان و نماینده جهاد کشاورزی استان اصفهان است.
شورای هماهنگی زاینده رود نیز که به ریاست وزیر نیرو برگزار می شود، متشکل از استانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری، نماینده وزارت کشور، نماینده جهاد کشاورزی و نماینده سازمان محیط زیست است.
مدیر صنف کشاورزان استان اصفهان روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا درباره تصمیم اتخاذ شده برای رهاسازی آب زاینده رود جهت کشت پائیزه دوم، اظهار کرد: در این خصوص کمیته پنج نفره، اوایل ماه جاری تشکیل جلسه داد و پس از بررسی کارشناسی وضعیت ذخیره سد زاینده رود، 28 دی را به عنوان زمان رهاسازی آب زاینده رود برای انجام کشت پائیزه دوم تعیین کرد.
اسفندیار امینی افزود: بر این اساس مقرر شد 58 متر مکعب آب در ثانیه برای کشاورزان شرق اصفهان به مدت 20 تا 22 روز رهاسازی شود تا کشاورزان در این مدت کشت خود را انجام دهند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه بارندگی های خوب روزهای اخیر، نگرانی هایی را که پیش از این برای کشت پائیزه دوم بوجود آورده بود؛ کاهش داد.
*** اقدام های خوبی برای ساماندهی زاینده رود انجام شده است
مدیر صنف کشاورزان استان اصفهان با اشاره به اقدام ها برای ساماندهی زاینده رود، گفت: اتفاق های زیاد و بی توجهی به آنها در دهه های گذشته، موجب شد تا زاینده رود، رو به خشکی برود.
امینی بارگذاری های بیش از حد، برداشت های غیر مجاز و غیر قانونی و احداث ابنیه غیراصولی و غیرکارشناسی در حریم رودخانه و اجرای طرح های آبخیزداری در سرشاخه ها و نقاط بالادست زاینده رود در استان های اصفهان و چهارمحال وبختیاری را از جمله عوامل موثر بر خشکی زاینده رود بیان کرد و افزود: این عوامل موجب شد تا حجم زیادی از آب زاینده رود از دسترس خارج شود.
وی تصریح کرد: در دولت یازدهم توجه جدی به ساماندهی زاینده رود شد و مقرر شد طرح های اصلاحی با مشارکت کشاورزان و بهره برداران آب این رودخانه انجام شود.
مدیر صنف کشاورزان استان اصفهان با اشاره به اینکه در این راستا تفاهم نامه ای بین استانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری امضا شد، افزود: براساس این تفاهم نامه مقرر شد صنف کشاورزان دو استان در قالب تشکل های آب بر و به عنوان پیمانکار، کار ساماندهی، حفاظت و نظارت و مدیریت توزیع آب زاینده رود را برعهده گیرد.
وی با بیان اینکه تشکل های آب بر ، کار ساماندهی زاینده رود را آغاز کرده اند، افزود: باتوجه به اینکه امور مربوط به حفاظت، نظارت و توزیع آب پیش از این تصمیم، طی قراردادهایی به شرکت های دیگر واگذار شده است، مقرر شد صنف کشاورزان دو استان این امور را تا پایان زمان قرارداد، بصورت مشترک با همکاری شرکت های طرف قرار داد انجام دهند.
امینی تصریح کرد: این اقدام ها باعث خواهد شد تا از هدر رفت آب ، تعرض و برداشت های غیر قانونی و بارگذاری های جدید در حوضه آبریز زاینده رود جلوگیری شود.
وی ادامه داد: این اقدام ها در آینده اثرات مطلوب خود را خواهد گذاشت و موجب خواهد شد تا درصد قابل توجهی از آب زاینده رود در بستر این رودخانه جریان یابد.
مدیر صنعت کشاورزان استان اصفهان اظهارکرد: در گذشته پساب تصفیه خانه جنوب اصفهان، تا 2 کیلومتر پیشروی نداشت اما پس از آنکه با همت کشاورزان شرق اصفهان طرح ساماندهی بستر زاینده رود در این منطقه انجام شد، اکنون زمینه جریان پساب فاضلاب تصفیه خانه اصفهان تا اژیه در 75 کیلومتری شرق اصفهان فراهم شده است.
وی ادامه داد: عضویت صنفت کشاورزان دو استان در شورای هماهنگی زاینده رود از دیگر اقدام های مهمی بود که در ماه گذشته اتفاق افتاد و براین اساس، کشاورزان دو استان می توانند با تردد در این استان ها برای نظارت بر کار ساماندهی، حفاظت و نظارت و مدیریت توزیع زاینده رود با یکدیگر همکاری کنند.
سوم دی امسال در پی انعقاد تفاهم نامه بین استانداران اصفهان و چهار محال وبختیاری، مسئولیت نظارت و کنترل حوضه آبریز زاینده رود به کشاورزان این دو استان واگذار شد.
براساس این تفاهم نامه، کار کنترل و نظارت بر برداشت های غیر مجاز، برداشت های مازاد بر مجاز، طرح های توسعه ای و توزیع آب در بخش کشاورزی در طول 420 کیلومتر مسیر زاینده رود از سرچشمه تا تالاب گاوخونی به تشکل های کشاورزی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری واگذار شد، هم اکنون 240 کیلومتر از این مسیر خشک است .
2093 ** خبرنگار : اصغر دواتگر*** انتشار : سلطانمرادی
کمیته پنج نفره، 28 دی را به عنوان زمان جاری شدن آب زاینده رود پیشنهاد داد