استقبال از نقد دولت ، نویدبخش فضای آزاد

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵
استقبال از نقد دولت ، نویدبخش فضای آزاد

رشت - ایرنا - استقبال از نقد عملکرد دولت و ضرورت توجه به تفاوت نقد و تخریب که رئیس جمهوری در گفت وگوی تلویزیونی با مردم مطرح کرد، نویدبخش وجود فضای باز و آزاد است اما نباید از نظر دور داشت که نقد، آدابی دارد و بین نقد و تخریب، تفاوت هایی آشکار هست.

رشت - ایرنا - استقبال از نقد عملکرد دولت و ضرورت توجه به تفاوت نقد و تخریب که رئیس جمهوری در گفت وگوی تلویزیونی با مردم مطرح کرد، نویدبخش وجود فضای باز و آزاد است اما نباید از نظر دور داشت که نقد، آدابی دارد و بین نقد و تخریب، تفاوت هایی آشکار هست. بی شک پذیرش و کنار آمدن با نقد سخت است اما کارشناسان، نقد را شکلی از ارتباطات می دانند و معتقدند که بازخورد نقد می تواند موجب اصلاح و بهسازی شود، نقد شما را مجبور به اندیشیدن و یافتن راهکار برای ارائه عملکردی بهتر می کند و انتقاد درست، می تواند در نهایت به سود شما تمام شود.
در تمامی لغتنامه ها ، نقد به معنای جدا کردن سره از ناسره و شناخت محاسن و معایب و داوری و قضاوت دو جانبه است. به عبارتی دیگر منتقد باید نیک و بد را در کنار هم به قضاوت بنشیند، البته در وهله نخست باید از تخصص و شایستگی لازم برای داوری برخوردار باشد.
صرف وجود شرایط نقد از یک دولت، خود به تنهایی برای مردم امیدوارکننده است چرا که نشان از وجود آزادی نسبی برای بیان نظرات و به قضاوت پرداختن اقدامات اصحاب دولت دارد؛ شرایطی که آزاداندیشان فعال در بخش های مختلف سیاسی ، رسانه ای، فرهنگی ، هنری و دانشگاهی را به وجود شرایط لازم برای کار و نقد خوش بین می کند.
اما نقد نیز مانند دیگر امور زندگی، آدابی دارد که باید از سوی منتقد و همچنین نقدشونده رعایت شود. کارشناسان و تحلیلگران بهره مندی نقاد از تخصص در مسئله مورد نقد، همچنین رعایت انصاف و نیت اصلاح گرانه را از الزامات نقد می دانند.
حسن بهشتی پور از کارشناسان و تحلیل گران سیاسی در مصاحبه با ایرنا در خصوص نقد و نقادی اظهار کرد: اصولا در هر نقدی باید جنبه هایی لحاظ شود، نخست اینکه کسی که نقد می کند دارای صلاحیت تخصصی در موضوع مورد نقد باشد.
وی با بیان اینکه وجه اول هر نقد تخصص ناقد در موضوع نقد است، تصریح کرد: کسی که سیاست های اقتصادی دولت را نقد می کند، باید اطلاعات تخصصی و اشراف لازم در باب موضوعات اقتصادی داشته باشد.
این تحلیلگر سیاسی افزود: کسی که وارد نقد می شود اعم از دولت و قوای سه گانه یا اشخاص نیز باید ظرفیت لازم برای پذیرش نقد را داشته و ظرفیت لازم برای نقدپذیری را در خود ایجاد کرده باشند.
به گفته این کارشناس، نقد باید در زمان و مکان بایسته مطرح شود و شرایط لازم برای نقد منصفانه زمانی فراهم است که ناقد و نقدشونده هر دو در آرامش و به دور از تهدید باشند تا احساس کنند به راحتی می توانند با نقد کردن و نقد شنیدن، امور را اصلاح کنند.
بهشتی پور خاطرنشان کرد: علاوه بر این پیش زمینه ها ، منتقد باید قصد اصلاح داشته باشد و از تخریب خودداری کند.
وی با بیان اینکه لازمه هر نقدی پرداختن به هر دو جنبه مثبت و منفی است، افزود: زبان نقد باید فاخر و به دور از اتهام زنی باشد و ناقد باید مستند صحبت کند، اگر در مورد موضوعی نظر می دهد باید بتواند با سند، مدرک و استدلال عقلی از آن موضوع دفاع کند.
** لزوم نهادینه کردن نقد و نقادی در جامعه
یکی دیگر از کارشناسان علوم سیاسی نیز در مصاحبه با ایرنا در خصوص نقادی گفت: نقد در هر موردی، لازم و جزو مهمترین نشانه های جامعه ای پویا و شهروندمحور است.
مجید صیاد نورد تصریح کرد: مردم وقتی خود را در مقام شهروند می پذیرند، طبیعتا می بایست در این خصوص مسئولیت داشته و در قبال مسائل جامعه و عملکرد مسئولان واکنش نشان دهند.
وی با بیان اینکه نقد یعنی بررسی و اعلام نقاط ضعف و قوت یک عمل و یا رفتاری که به صورت شخصی و در فضایی دوستانه و خیرخواهانه بیان شود، افزود: نقد و نقدپذیری را باید در بستر فرهنگی مورد بررسی قرار داد.
وی ادامه داد: تا وقتی زمینه های فرهنگی پذیرش و تعمیم نقادی و پذیریش نقد در مولفه های فرهنگی یک کشور وجود نداشته باشد یا به آن توجهی نشود، نمی توان انعکاس آن را در فضای جامعه مشاهده کرد.
به گفته صیاد نورد، نباید نقد همراه با تخریب و عیب جویی، مچ گیری، اتهام زنی و عنادورزی باشد.
به یقین، اگر نقد صحیح و منصفانه در جامعه ای نهادینه شود، موجب توسعه پایدار آن جامعه خواهد بود؛ به خاطر داشته باشیم اگر خود را منتقد می دانیم باید آداب آن را نیز رعایت کنیم و آن را به عنوان حربه ای علیه مخالفان خود به کار نبریم.
استقبال از نقد دولت ، نویدبخش فضای آزاد