Home

تاخیر نشست شنود امنیتی ترامپ سرخط مطبوعات آمریکا/15 دیماه

نیویورک-ادعای ترامپ مبنی بر این که دستگاه های امنیتی نشست شنود او را به تاخیر انداخته اند و محکومیت یک سرباز رژیم صهیونیستی بخاطر قتل یکی جوان فلسطینی سر خط مطبوعات آمریکا در روز چهارشنبه 15 دیماه بود.

از: ایرنا
تاخیر نشست شنود امنیتی ترامپ سرخط مطبوعات آمریکا/15 دیماه