Home

بازتاب 'اخطار موشکی' چین به هند در رسانه های پاکستان

اسلام آباد - ایرنا - یک روزنامه اردو زبان پاکستان امروز نوشت: چین در واکنشی هشدارآمیز به هند و در اعتراض به اقدام دهلی نو درخصوص آزمایش موشک های دور برد گفت که اگر هند دست از این اقدامات خود برندارد، چین نیز در ساخت موشک های قاره پیما به پاکستان کمک خواهد کرد.

بازتاب 'اخطار موشکی' چین به هند در رسانه های پاکستان