کشته شدن دست کم 4 تن دیگر در موج تازه خشونت در زندان های برزیل

تهران – ایرنا – با کشته شدن دست کم چهار تن در شورش در زندانی در منطقه آمازون برزیل، آمار قربانیان درگیری ها میان گروه های تبهکار و قاچاقچی در بازداشتگاه های این کشور آمریکای جنوبی که در چند روز گذشته به حدود 100 زندانی رسیده است، افزایش یافت.

کشته شدن دست کم 4 تن دیگر در موج تازه خشونت در زندان های برزیل