تارنمای فرانسوی: آیاانتخابات ایران، مهمترین انتخابات سال2017خواهدبود؟

تهران - ایرنا - پایگاه اینترنتی 'اسلات' روز یکشنبه در گزارشی درباره مهمترین تحولات سال جدید میلادی، نوشت: با توجه به تحولات منطقه خاورمیانه، انتخابات ایران ممکن است انعکاس هایی جهانی داشته باشد. آیا می توان گفت که این انتخاب مهمترین انتخابات سال 2017 است؟

تارنمای فرانسوی: آیاانتخابات ایران، مهمترین انتخابات سال2017خواهدبود؟