Home

کاروان یوزپلنگ آسیایی وارد ایرانشهر سیستان و بلوچستان شد

زاهدان - ایرنا - کاروان خانوادگی محیط بان بازنشسته طبسی با عنوان کاروان یوزپلنگ آسیایی که برای حمایت از این گونه در حال انقراض راه اندازی شده، روز دوشنبه وارد ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان شد.

کاروان یوزپلنگ آسیایی وارد ایرانشهر سیستان و بلوچستان شد