Home

کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس، ناسالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با کاهش روند صعودی آلاینده های جوی با شاخص عددی 131 در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.

کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس، ناسالم است