Home

تولید تارعنکبوت مصنوعی

تهران-ایرنا-محققان ابزاری ساختند که قادر است ماده‌ای شبیه به تار عنکبوت تولید کند. تار عنکبوت نوعی ماده شگفت انگیز است که با استفاده از آن می‌توان پارچه‌های بسیار مستحکم تولید کرد.

تولید تارعنکبوت مصنوعی