عضو کتائب حزب الله عراق:آیت الله رفسنجانی در تمامی پیروزی های تحقق یافته در ایران و جهان اسلام نقش داشت

بغداد – ایرنا – جاسم الجزائری عضو دفتر سیاسی کتائب حزب الله عراق در حاشیه مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در بغداد تاکید کرد: آیت الله رفسنجانی در تمامی پیروزی های تحقق یافته در ایران و جهان اسلام نقش داشت.

عضو کتائب حزب الله عراق:آیت الله رفسنجانی در تمامی پیروزی های تحقق یافته در ایران و جهان اسلام نقش داشت