رویداد خبری لرستان در 22 دی ماه سال 95

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
رویداد خبری لرستان در 22 دی ماه سال 95

خرم آباد - ایرنا - مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی مهمترین رویدادی است که امروز چهارشنبه 22 دی ماه سال 95 در لرستان خبری می شود.

خرم آباد - ایرنا - مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی مهمترین رویدادی است که امروز چهارشنبه 22 دی ماه سال 95 در لرستان خبری می شود. **خرم آباد
- مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در محل حوزه علمیه کمالیه
دستگاههای اجرایی، سازمان ها، نهادها، شرکت های دولتی و عمومی می توانند برنامه روزانه خود را از طریق شماره 33220808 به خبرنگاران ایرنا مرکز لرستان اطلاع دهند و یا به شماره نمابر 33206951 ارسال کنند.
اخبار منتشر شده در ایرنا لرستان را می توانید در پایگاه اینترنتی خبرگزاری جمهوری اسلامی استان لرستان به نشانی http://www.irna.ir/lorestan و کانال تلگرامی irnalorestan@ مشاهده کنید.
رویداد خبری لرستان در 22 دی ماه سال 95
jkkjkjkjkj