Home

مهم ترین رویدادهای خبری چهارشنبه 22 دی ماه در خراسان شمالی

بجنورد-ایرنا- مراسم ارتحال بزرگ مرد انقلاب و سیاست، مظهر صبر و استقامت آیت الله هاشمی رفسنجانی از مهم ترین رویداد های خبری امروز چهارشنبه 22 دی ماه در خراسان شمالی است.

مهم ترین رویدادهای خبری چهارشنبه 22 دی ماه در خراسان شمالی