Home

بیش از 1500 متر دام صیادی از دریاچه سد زاینده رود جمع آوری شد

اصفهان- ایرنا - محیط بانان منطقه حفاظت شده دالانکوه و سد زاینده رود در حین گشت، کنترل و تورکشی از سطح دریاچه سد زاینده رود بیش از 1500 متر دام صیادی از قسمت های مختلف این دریاچه جمع آوری شد.

بیش از 1500 متر دام صیادی از دریاچه سد زاینده رود جمع آوری شد
  test