98 میلیارد ریال جهت تعویض هشت هزار کنتور طرح فهام در لرستان هزینه شد

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
98 میلیارد ریال جهت تعویض هشت هزار کنتور طرح فهام در لرستان هزینه شد

خرم آباد -ایرنا- مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان گفت : 98 میلیارد ریال جهت تعویض هشت هزار کنتور طرح فهام در لرستان هزینه شده است.

خرم آباد -ایرنا- مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان گفت : 98 میلیارد ریال جهت تعویض هشت هزار کنتور طرح فهام در لرستان هزینه شده است. فریدون خودنیا روز چهارشنبه با اعلام این خبر افزود :از مجموع اعتبار هزینه شده طی سه ماهه سوم امسال ، 82 میلیارد توسط سازمان بهره وری انرژی (سابا)تأمین و مبلغ 16 میلیارد ریال مابقی توسط شرکت توزیع برق لرستان پرداخت شده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر این استان در زمینه نصب کنتور طرح فهام (فرا سامانه هوشمند اندازه گیری انرژی)در سطح کشور در رتبه دوم قرار دارد.
وی اظهار کرد: ازلحاظ سرعت عمل و اجرای پروژه در بازه ی زمانی کمتر از سه ماه،لرستان نخستین استان کشور است که به هدف رسیده و قادر به قرائت از راه دور تمامی مشترکین دیماندی می باشد.
به گفته وی این فعالیت بزرگ به عنوان برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی توانیر و شرکت های توزیع برق کشور تعریف شده و در این طرح تمامی لوازم اندازه گیری مشترکین دیماندی ولتاژ اولیه و ثانویه تحت سامانه AMI قرائت از راه دور قرار گرفته است.
وی بیان کرد :در این راستا با هماهنگی مدیر امور مشترکین شرکت تعداد 24 اکیپ تعویض لوازم اندازه گیری شامل کارشناس یا تکنسین لوازم اندازه گیری ، سیمبان ،برقکار و راننده بوده که در مجموع نیروهای عملیاتی 81 نفر در اجرا بطور مستقیم مشارکت دارند.
خودنیا گفت :همچنین 24 اکیپ 16 نفره نیز در 11مدیریت توزیع ساماندهی شدند که به صورت روزانه اطلاعات کنتورهای تعویض شده را در سیستم جامع فروش و فرم های ارسالی سابا ثبت می کردند.
وی افزود:ارزش ریالی هر دستگاه کنتور دیماندی ولتاژ ثانویه به همراه هزینه دستمزد را حدود 12 میلیون ریال و همچنین ارزش هر دستگاه کنتور دیماندی ولتاژاولیه را به همراه هزینه دستمزد 20میلیون ریال است.
وی بیان کرد: شرکت توزیع در حال حاضر منتظر دریافت کنتورهای سه فاز مستقیم هوشمند است جهت اجرای پروژه فهام برای مشترکین دارای کنتور سه فاز مستقیم می باشد.
98 میلیارد ریال جهت تعویض هشت هزار کنتور طرح فهام در لرستان هزینه شد