Home

اجرای طرح کاهش دستمزد مدیران در کویت

تهران-ایرنا- دولت کویت برای نخستین بار در تاریخ این کشور و در اقدامی با هدف کاهش هزینه ها، طرح کاهش دستمزد ماهیانه مسئولان و مدیرانی که حقوق های بالا دارند را آغاز کرد.

اجرای طرح کاهش دستمزد مدیران در کویت