Home

پنجاهمین اجلاس معاونان پژوهشی و فناوری دانشگاههای کشور در زاهدان آغاز بکارکرد

زاهدان - ایرنا - پنجاهمین اجلاس معاونان پژوهشی و فناوری دانشگاهها، پژوهشگاهها، موسسات و مراکز آموزش عالی و پارک های علم و فناوری کشور از امروز /چهارشنبه/ به مدت 2 روز در دانشگاه سیستان و بلوچستان آغاز بکار کرد.

پنجاهمین اجلاس معاونان پژوهشی و فناوری دانشگاههای کشور در زاهدان آغاز بکارکرد
  test