Home

اسب های ایران ردیابی می شوند

تهران- ایرنا- برنامه کاربردی تحت سیستم اندروید برای سامانه شناسایی و ردیابی دام زنده (اسب) با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس سازمان دامپزشکی کشور رونمایی شد.

اسب های ایران ردیابی می شوند