افزایش کسری تجاری انگلیس به‌رغم افزایش تولیدات صنعتی این کشور

لندن - ایرنا - گزارش دفتر آمار ملی انگلیس در روز چهارشنبه نشانگر افزایش کسری تجاری این کشور به‌رغم افزایش تولیدات صنعتی‌اش در ماه نوامبر گذشته است.

افزایش کسری تجاری انگلیس به‌رغم افزایش تولیدات صنعتی این کشور