Home

کاربردی کردن تحقیقات و پژوهش ‎ها ازاولویت های وزارت علوم است

تهران- ایرنا-معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات وفناوری با اشاره به تلاش های سال اخیر در ریل گذاری برای هدایت دانشگاه‌ها به سمت کارآفرینی، گفت: تشویق دانشگاهیان به انجام پژوهش در زمینه علم و صنعت و حمایت از پژوهشگران از اولویت های وزارت علوم است.

کاربردی کردن تحقیقات و پژوهش ‎ها ازاولویت های وزارت علوم است