تکمیل راه قصرقند- تلنگ - شارک 450 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
تکمیل راه قصرقند- تلنگ - شارک 450 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

زاهدان- ایرنا- مدیر کل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان گفت: برای تکمیل راه قصرقند- تلنگ – شارک در جنوب این استان با 65درصد پیشرفت فیزیکی به 450 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

زاهدان- ایرنا- مدیر کل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان گفت: برای تکمیل راه قصرقند- تلنگ – شارک در جنوب این استان با 65درصد پیشرفت فیزیکی به 450 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است. به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان(ایرانشهر)، ایوب کرد روز چهارشنبه اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش شارک شهرستان قصرقند فاقد راه دسترسی مناسب است و راه قصرقند - تلنگ – شارک راه ارتباطی قصرقند به چابهار است تکمیل و راه اندازی این محور ضروری است.
وی با بیان این که با بهره برداری از این راه ارتباطی فاصله میان قصرقند به چابهار حدود 65کیلومتر نزدیک تر می شود ادامه داد: طول کل این راه 57کیلومتر است که با توجه به نیاز منطقه و برخوردار شدن روستاهای همجوار بهره برداری از راه قصرقند - تلنگ - شارک مشکل بسیاری از مردم منطقه را حل می کند.
وی افزود: عملیات اجرایی این جاده از سال 1390آغاز شده و عملیات ابنیه فنی و بازگشایی آن در حال انجام و بخشی از این محور آسفالت شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان اظهار داشت: میزان اعتبار هزینه شده برای احداث این پروژه تاکنون 90 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی بوده که درصورت تامین اعتبار حداقل 2سال دیگر شاهد بهره برداری از این پروژه خواهیم بود.
تکمیل راه قصرقند- تلنگ - شارک 450 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد