Home

استفاده از داروی آلزایمر برای ترمیم طبیعی دندان های آسیب دیده

تهران-ایرنا- دانشمندان متوجه شده اند که با استفاده از یک داروی آلزایمر می توان دندان های آسیب دیده را تحریک کرد تا محل آسیب دیدگی را به طور طبیعی پر کنند.

استفاده از داروی آلزایمر برای ترمیم طبیعی دندان های آسیب دیده