Home

معاون رییس جمهوری: یکسان سازی سراسری قیمت ها با فناوری اطلاعات میسر است

تهران- ایرنا- معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام کرد: با استفاده از فناوری اطلاعات (آی.تی-IT) و سامانه های فروش اینترنتی، یکسان سازی نرخ گوشت و دیگر محصولات در سراسر کشور امکانپذیر است.

معاون رییس جمهوری: یکسان سازی سراسری قیمت ها با فناوری اطلاعات میسر است