Home

مرگ 26 نفر در درگیری قومی در کنگو

تهران - ایرنا - از آغاز سال 2017 میلادی ، 26 نفر در جمهوری دمکراتیک کنگو در درگیری های قومی که با بریده شدن سر یک رئیس قبیله شروع شد ، کشته شده اند .

مرگ 26 نفر در درگیری قومی در کنگو