بانک مرکزی مسئول شفاف سازی بازارهای غیرمتشکل پولی شد

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئولیت شفاف سازی، سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری تسهیلات بازارهای غیرمتشکل پولی را به بانک مرکزی سپردند.

بانک مرکزی مسئول شفاف سازی بازارهای غیرمتشکل پولی شد