پرداخت 145 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزای در استان مرکزی

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
پرداخت 145 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزای در استان مرکزی

اراک -ایرنا - مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان مرکزی گفت: 145 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزا در سال جاری از طریق این صندوق در استان پرداخت شده است.

اراک -ایرنا - مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان مرکزی گفت: 145 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزا در سال جاری از طریق این صندوق در استان پرداخت شده است. احسان مهدوی هزاوه روز چهارشنبه در دیدار با معاون اقتصادی استاندار مرکزی افزود: کارآفرینی امید صندوقی به منظور حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک است که از ابتدای فعالیت دولت روحانی با هدف استفاده از ظرفیت های منطقه ای و ملی در راستای ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک فعالیت دارد.
وی گفت: با سیاست های اشتغالزای دولت در مشاغل خرد تقویت و استفاده از این مزیت ها و هدفمندی تسهیلات تغییر استراثری داد و با شناسایی حلقه های مفقوده شناسایی، خوشه های کسب و کار و زنجیره های تولید مورد توجه قرار گرفت.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان مرکزی افزود: این اقدام با کمک دستگاه های اجرایی نظیر میراث فرهنگی، فنی و حرفه ای و اداره کار و ظرفیت های مختلف در دیگر بخش ها مورد توجه قرار گرفت و با شناسایی حلقه های مفقوده در روستاها منابع ارزان قیمت در حوزه راه اندازی کسب و کار خرد تزریق شد.
مهدوی هزاوه گفت: 290 میلیارد ریال از تسهیلات از ابتدای امسال در بخش ازدواج، مشارکت روستایی، مشاغل خانگی، خوداشتغالی و کارفرمایی در اختیار صندوق قرار گرفت که در سفر ریاست جمهوری 60 میلیارد ریال دیگر به آن افزوده شد و سپس 30 میلیارد ریال اختصاص یافت.
وی افزود: بیش از 85 درصد بودجه جذب شده است و پیش بینی می شود که تا پایان سال بیش از 100 درصد آن دریافت شود و حمایت از کسب و کار به سمت حمایت های هوشمند پیش رفته است و با متقاضی ارتباطی حمایتی داریم.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان مرکزی با بیان اینکه در سال جاری 145 میلیارد ریال پرداخت شده است و100 میلیارد ریال نیز در آستانه پرداخت است.
مهدوی هزاوه اضافه کرد: در دولت تدبیر و امید تا به امروز با پرداخت تسهیلات حدود سه هزار و 700 فرصت شغلی ایجاد شده است و امسال تعهد ما به مجموعه استان حدود 400 شغل بود که تا امروز حدود 660 شغل ایجاد شده است.
پرداخت 145 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزای در استان مرکزی