Home

وزیر جهاد کشاورزی: میزان اراضی آبی استان ایلام 2 برابر می شود

ایلام - ایرنا - وزیر جهاد کشاورزی گفت: اراضی آبی استان ایلام با اجرای طرح سامانه گرمسیری و طرح های آبیاری نوین در اراضی پایین دست سد کرخه از 82 هزار هکتار فعلی به 150 هزار هکتار افزایش می یابد و تمام نقاط استان از شمال تا جنوب را پوشش می دهد.

وزیر جهاد کشاورزی: میزان اراضی آبی استان ایلام 2 برابر می شود
  test